Основні напрямки діяльності школи:

1. Виконання законодавчих та нормативних актiв у галузi освiти, обласних та мiських освiтянських програм.2. Забезпечення виконання державних вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу середньої освiти, впровадження Державних стандартiв.3. Забезпечення наступностi мiж початковою, основною та старшою освiтнiми ланками.4. Забезпечення стовiдсоткового охоплення дiтей шкiльного вiку навчанням та неухильне виконання постанови КМ України “Про затвердження Iнструкцiї з облiку […]