Позаурочна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань.

Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей.

Розвиток творчих здібностей школярів — одна з найактуальніших проблем сьогодення. Це закономірно, бо розвиваючи нахили й задатки дітей, ми виховуємо їх здатними до критичного аналізу й об’єктивного оцінювання різних явищ і фактів, до творчих пошуків і надбань, до оригінального розв’язання проблем, тобто формуємо повноцінну, інтелектуально розвинену й духовно багату особистість.

Дбаючи про розвиток творчих здібностей у школярів, залучаючи їх до творчої праці вчителі – предметники, керівники гуртків створюють необхідні умови для розвитку всіх без винятку психічних якостей учнів. Творча діяльність школяра разом з тим благотворно позначається на його фізичному і естетичному розвитку. Залучення учнів для творчої діяльності різних форм позакласних занять розкриває перед ними горизонти людських можливостей і сприяє правильному визначенню свого місця на широкому полі власних умінь та здібностей.

Відбувається це з тієї причини, що в творчості людина реалізує в усій повноті свої знання, уміння та здібності, а отже, отримавши можливості випробувати себе в різних видах діяльності, наочно переконуються в наявному арсеналі знань, умінь та здібностей і цим самим адекватно оцінює свої можливості, що безумовно сприяє в майбутньому правильному вибору професії.

Результативність у вирішенні проблеми – це розвиток творчої ініціативи учнів школи щодо участі в інтелектуальних  змаганнях, прагнення до перемог, формування здібностей самостійного розв’язання  складних навчальних і життєвих задач. Повніше й глибше засвоєння програмового матеріалу, зацікавлення учнів для закріплення набутих  знань, формування творчої особистості, яка зможе  використати свої  знання в будь – якій сфері життя. Технологія досвіду передбачає цілісну систему роботи з  здібними учнями  на уроках та в позаурочній  діяльності шляхом застосування   індивідуального  та диференційованого  підходів до учнів, використання

елементів  інноваційних технологій ,  використання різних форм і методів групової, індивідуальної роботи для досягнення  максимального  результату  в розвитку кожного учня. Виявлення обдарованих і талановитих дітей – це тривалий процес.

Засоби розвитку  творчих здібностей   школярів: 

–         використання  творчої діяльності  вихованців при  проведенні  різних  видів масових  заходів, відкритих  занять, свят;

–         стимулювання і підтримання ініціативи  учнів, самостійності;

–         підхоплювання думки учнів, підкреслення її оригінальності, важливості, інтересу до нового;

–         залучення  під час  опрацювання  програмового матеріалу  до творчої  пошукової роботи з використанням  випереджувальних  завдань;

–         відкриття в кожної дитини її найсильнішої сторони, знаходження „золотої жилки”     і досягнення успіхів у тій справі,  котра розкриває найбільше її природні задатки;

–          проведення заходів для батьків з метою ознайомлення з методами  розвитку творчих здібностей учнів;

–         участь у районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, змаганнях, виставках.

Удосконалити навчально – виховний процес, роботу із розвитку творчих здібностей учнів, дати їм ґрунтовні, міцні знання, розкрити  їх практичне  розуміння основ наук  допомагають:

–         олімпіади з базових дисциплін;

–         олімпіади з творчого та логічного мислення;

–         конкурси;

–         інтелектуальні ігри;

–         творчі конкурси.

          Результатом такої роботи є здобутки наших ліцеїстів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *